Giờ làm việc tại bệnh viện Anh Đức

Tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ và chủ nhật 24/24

Phòng cấp cứu nhận bệnh 24/24.