ĐÌNH CHỈ THAI KỲ

Quy trình thăm khám kỹ lưỡng, BS Tay nghề giỏi

Chọn thời điểm đình chỉ thai kỳ thích hợp

Giảm đau bằng phương pháp gây tê, mê .

Phòng ốc tiệt trùng bằng tia UV

Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 27 tuần

Anh Đức đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2019 tại Anh Đức – bao gồm gói thai sản 27 tuần.

Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 36 tuần

Anh Đức đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2019 tại Anh Đức - bao gồm gói thai sản 36 tuần.

Chương trình chăm sóc Thai Sản 2020 - Chuyển Dạ

Anh Đức đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2020 tại Anh Đức – bao gồm gói chuyển dạ.