Nguyễn Anh Tuấn
Bác sĩ
BS CK.I - HSCC

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc bệnh viện Anh Đức khoa Cận lâm sàng.

Nguyễn Hữu Huy
Bác sĩ
BS CK.I - Nhi

Bác sĩ Nguyễn Hữu Huy, phó giám đốc Bệnh viện Anh Đức chuyên khoa Nội

Võ Thanh Long
Bác sĩ
BS sơ bộ GMHS

Bác sĩ Võ Thanh Long, bác sĩ đa khoa Bệnh viện Anh Đức, chuyên khoa Ngoại - Gây mê hồi sức

Huỳnh Quang Trung
Bác sĩ
BS đa khoa

Bác sĩ Huỳnh Quang Trung là bác sĩ đa khoa Bệnh viện Anh Đức chuyên khoa nội